Dobitnici NI-20231031

 

Dobitnici NI-20231031

 

ŽELJKA RADIĆ, MARTINCI MIHOLJAČKI
HELENA VIDOVIĆ, VARAŽDIN
DOMAGOJ KRUHAK, ZAGREB
ZLATICA ŠLADAREC, DUGO SELO
JELENA ŽUPAN IVANIŠEVIĆ, ZADAR
STEVO MINIĆ, ZAGREB
FILIP ĐURINIĆ, ZAGREB
DANIEL LEGOVI,Ć POREČ
MARTIN PERUŠIĆ, DUGA RESA
PETAR BENKOVIĆ, SLATINA