Ta witryna zapisuje pliki cookie na komputerze, co pozwala zwiększyć komfort użytkowania. Więcej informacji na temat plików cookie, sposobu ich wykorzystania przez witrynę oraz prywatności użytkowników można znaleźć na naszej stronie poświęconej plikom cookie
Informacje o plikach cookie można wyświetlić w dowolnym momencie, korzystając z łącza znajdującego w stopce każdej ze stron witryny. Klikając „X”, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Polityka prywatności

Witamy na stronie Staropramen.com.

Użytkownik potwierdza i akceptuje, że firma MOLSONCOORS jest właścicielem praw autorskich do niniejszej witryny oraz że żadne fragmenty tej witryny, w tym między innymi teksty, obrazy, materiały wideo i/lub materiały audio, nie mogą zostać w żaden sposób wykorzystane przez użytkownika do jakichkolwiek celów bez wyraźnej, pisemnej zgodny firmy MOLSONCOORS. Jeżeli nie nastąpiło odstąpienie od którychkolwiek praw określonych w niniejszym dokumencie, użytkownik może pobrać jedną kopię materiału dostępnego w niniejszej witrynie wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek i pod warunkiem, że nie zostaną usunięte ani zmienione którekolwiek z oznaczeń praw autorskich, znaków handlowych lub innych informacji o prawach własności. Wszelkie próby modyfikacji, udostępnienia lub wykorzystania materiałów z niniejszej witryny przez użytkownika do jakichkolwiek innych celów naruszają prawa autorskie firmy MOLSONCOORS do tych treści. Użytkownik potwierdza i akceptuje, że nazwa, nazwy marek, znaki towarowe, logo, materiały dźwiękowe, grafiki, wykresy, teksty, materiały wideo, zdjęcia miejsc i osób oraz wszystkie inne materiały MOLSONCOORS prezentowane w niniejszej witrynie są własnością firmy MOLSONCOORS lub są przez nią licencjonowane. Wykorzystanie przez użytkownika któregokolwiek z tych materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MOLSONCOORS jest zabronione. Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie tych materiałów przez użytkownika może narazić go na kary lub odszkodowania związanie między innymi z naruszeniem praw autorskich, znaków towarowych, praw ochrony prywatności, praw publicznych i/lub innych praw do własności intelektualnej firmy MOLSONCOORS lub innych podmiotów. Firma MOLSONCOORS będzie egzekwować prawa do swojej własności intelektualnej w najpełniejszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

WEJŚCIE NA STRONĘ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Użytkownik potwierdza i akceptuje, że korzysta z witryny na własną odpowiedzialność i że żaden z podmiotów zaangażowanych w jej zaprojektowanie, stworzenie i dostarczenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub odwetowe ani jakiekolwiek straty, koszty lub wydatki (w tym opłaty prawne, wynagrodzenia dla ekspertów lub inne wypłaty pieniężne) mogące wynikać bezpośrednio lub pośrednio z wejścia na witrynę, użytkowania lub przeglądania witryny bądź poprzez pobranie przez użytkownika jakichkolwiek materiałów, tekstów, danych, obrazów, materiałów wideo lub materiałów dźwiękowych z witryny, uwzględniając w tym między innymi sytuacje spowodowane przez jakiekolwiek wirusy, błędy oprogramowania, działania ludzkie, nieprawidłowe działanie systemów komputerowych, uszkodzone linie telefoniczne, usterki programowe i sprzętowe lub jakiekolwiek inne błędy, awarie i opóźnienia w transmisjach komputerowych lub sieciowych.

ZMIANY DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Prawa i praktyki związane z prywatnością ulegają stałej zmianie, zaś my staramy się zachować najwyższe standardy. W związku z tym nasza polityka i procedury są poddawane ciągłemu przeglądowi. Możemy od czasu do czasu uaktualniać politykę związaną z bezpieczeństwem i prywatnością, dlatego sugerujemy regularne sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.